Woningen

Bestaande woningen

Per 1 januari 2021 is bij verhuur of verkoop van een woning een energielabel verplicht. Arcali kan dit energielabel voor u verzorgen in de regio Hilversum en omstreken. Wij werken met gecertificeerde adviseurs en zijn snel beschikbaar om uw energielabel te verzorgen. Met de letters A t/m G is te zien hoe energiezuinig een woning is.

Bij het ontbreken van een geldig energielabel bij een transactiemoment (oplevering, verhuur en verkoop van het huis) riskeert de woningeigenaar een boete. De boetes per situatie vindt u op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Tarieven energielabels woningen 2022

Tarieven zijn gebaseerd op onderstaande regio. Tarief voor het opstellen van een woninglabel buiten aangegeven regio gebeurt op basis van aanvraag

regio Arno

Nieuwbouw woningen

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de grenswaarden voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG), zoals opgenomen in de bouwregelgeving. De nieuwbouweisen, uitgedrukt in BENG 1, 2 en 3, worden getoetst aan de EPindicatoren energiebehoefte (EP1), primair fossiel energiegebruik (EP2) en aandeel hernieuwbare energie (EP3).

Het opstellen van een berekening gebaseerd op de NTA 8800 norm gebeurt aan de hand van de detail-berekeningsmethodiek. Ook Arcali kan het gehele traject begeleiden. Heeft u meer vragen hierover kunt u middels het contactformulier hierover informatie opvragen hoe het traject voor opstellen detail-berekening in zijn werk gaat.

Maatwerkadvies bestaande woningen

Wilt u weten hoe u de energieprestatie van woning kunt verbeteren? Maak gebruik van een energieprestatieadvies (EPA), een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Waarom kiezen voor maatwerkadvies?

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op woonproces en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies zijn wel bruikbaar voor het bepalen van een (nieuw) energielabel. Wij als Arcali kunnen u daar meer over vertellen.

Energielabel voor uw woning 10 jaar geldig

Een energielabel is 10 jaar geldig. De ‘geldig tot’-datum staat vermeld op het label. Er is geen verplichting om geldige energielabels te vervangen als de bepalingsmethode verandert. Ook worden al geldige energielabels niet omgezet op het moment dat de bepalingsmethode verandert. Als op het moment van verhuur of verkoop de geldigheidsdatum van een energielabel is overschreden, vraagt u een nieuw energielabel aan.